De Fiere Margriet

De Fiere Margriet

Legende


Er zijn 2 verschillende versies bekend van de legende.

De eerste legende stamt uit de 13de eeuw. Amandus en zijn vrouw werden op een nacht overvallen en vermoord in hun huis in Leuven. De inwonende Margaretha werd door de rovers meegevoerd en buiten de stad omgebracht. Vissers vonden haar lijk pas enkele dagen later op de oever van de Dijle en begroeven het ter plaatse. Maar door een licht op het graf werd het lichaam ontdekt en weer naar Leuven gebracht. Op de plaats van de moord zouden mirakels gebeurd zijn.

In de 16de eeuw schreef Johannes Molanus een pikantere versie van de legende. Hij beweerde dat Margaretha ook verkracht werd en dat vissen haar lijk, dat in de Dijle werd gegooid, stroomopwaards droegen terwijl een lichtschijn het omgaf. Niemand minder dan de Hertog van Brabant zou het lichaam ontdekt hebben.

Naar aanleiding van de legende is er in de loop der eeuwen een hele Margaretha-cultus ontstaant. Pelgrims troffen elkaar in de Sint-Pieterskerk aan de ingebouwde Margaretha-kapel waar haar stoffelijk overschot terecht kwam. Vanwege de vele mirakels die plaatsvonden werd verscheidene keren gepoogd haar te laten zalig te verklaren, een fase in het proces tot heilig verklaren. Drie keer mislukte dit, tot zij uiteindelijk toch nog zalig verklaard werd door paus Leo XIII in 1902. Heilig is ze echter nooit geworden. Tot omstreeks 1964 werden haar relieken nog geregeld meegedragen in de jaarlijkse processie.

Tegenwoordig worden ze elk jaar ter gelegenheid van Leuven Kermis tentoongesteld in de schatkamer van de Sint-Pieterskerk. In 1982 schonk het handelsverbond van Leuven een standbeeld van Fiere Margriet aan de stad Leuven. Willy Meysmans vervaardigde het beeld op basis van de legende als een naakte vrouw die op het water dreef, gedragen door vissen. Het beeld was tot voor kort nog te vinden in de Tiensestraat maar werd in 2014 verhuisd naar de Dijleterassen, de plek waar ze volgens de legende zou moeten gelegen hebben. Ook in de zijgevel van het stadhuis van Leuven (kant Naamsestraat) bevindt zich een stand beeld van Margaretha waar ze als een dienstmeisje met een kruik wijn wordt voorgesteld.

Stunt


In 2013 zochten de mannen van '73 een stunt die volgens de traditie van de jaartallen de Leuvenaars moest doen verwonderen. De keus viel op het maken van een traditionele folkloristische Reus. Volgens de traditie van de Reuzencultuur werd gezocht naar een personage die geschiedkundig met Leuven te maken had en de keuze viel op het personage van de Fiere Margriet. Een Reuzin vormt meteen ook een goed tegengewicht voor een vriendenkring van de jaartallen uitsluitend uit mannen bestaat. Om de stunt te doen slagen, werden verscheidene opties overwogen en ten slotte werd een beroep gedaan op een professionele Reuzenbouwer.

Opbouw


Jo Bocklandt, een echte Reuzenbouwer met ervaring, maakte eerst een kleine maquette en later op basis daarvan een volledige Reuzin. Op 1 juni 2013 werd ze aan de bewoners van de Stad Leuven voorgesteld, met een stoet die door het centrum van Leuven ging, en maakte meteen indruk op de Leuvenaars.

ReuzenLied


Als onderdeel van de stunt van de mannen van '73 werd aan André Van de Putte gevraagd om een Lied te schrijven voor de Reuzin.

Geboorte


De eerste editie van "ReuzeLeuven" werd op 1 juni 2013 gehouden in het centrum van Leuven. Op die dag werd de Reuzin voorgesteld aan de Leuvenaars. Een stoet met de Leuvense Reuzen trok door de stad en op de Grote Markt werd een officiële plechtigheid gehouden. De Reuzin, zoals de traditie het wil, werd op die dag officieel 'Geboren'. Deken Dirk De Gendt zegende de Reuzin, en Peter en Meter tekenden officieel het geboorteregister. Dirk Vansina, Schepen van Feestelijkheden werd Peter van de Reuzin en Denise Vandevoort, Schepene van Cultuur werd Meter. Burgemeester Lois Tobback zette de 'eerste stappen' van de Reus volgens de traditie.

ReuzenGilde


Volgens dezelfde oude tradities hoort bij een Reus eigenlijk ook een Reuzengilde die instaat voor het opstellen, afbreken en onderhouden van de Reus. Johan Vencken, voorzitter van Reuzen Van Vlaanderen vzw, hielp de mannen van '73 met de plechtige oprichting van een nieuwe Reuzengilde die zou waken over het behoud van de Fiere Margriet. De Confrérie van de de Vaantjesboer uit Halle werd Petergilde van de nieuwe opgerichte ReuzenGilde.

Doop


op 31 mei 2014, werd de tweede editie van "ReuzeLeuven"opgezet. Op deze dag werd de Reuzin volgens traditie 'gedoopt' en kwamen 37 Reuzen van andere ReuzenGilden naar Leuven. Een echte Reuzenstoet ging door het centrum van Leuven. Op de Grote Markt werden alle Reuzen voorgesteld en werd een plechtigheid gehouden. Deken Dirk De Gendt doopte de Reuzin, en ReuzePeter en ReuzeMeter tekenden officieel het gulden boek. ReuzePeter en ReuzeMeter werden Reus Vaantjesboer uit Halle en Germaine De Walin uit Neerwinden.


Reuzin De Fiere Margriet  • Hoogte: 3,8 Meter

  • Gewicht : 38Kg

  • Peter : Dirk Vansina, Schepen van Feestelijkheden, Leuven
  • Meter : Denise Vandevoort, Schepene van Cultuur, Leuven

  • ReuzePeter : Reus Vaantjesboer uit Halle.
  • ReuzeMeter : Germaine De Walin uit Neerwinden.

  • ReuzenGilde : De Mannen Van '73
  • ReuzenBouwer : Jo Bocklandt

  • Geboortejaar : 2013
  • Geboortestad : Leuven

Paginas:

#
De Mannen Van 73

Wie Zijn wij ?

#
Het Jaartallenleven

Een unieke verenigingsvorm in Leuven

#
De Reuzencultuur

Lokale oude folklore in onze streken.

#
De Fiere Margriet

Een prachtige legende van Leuven